Industries

Microsoft Dynamics 365 chứa các giải pháp có thể giải quyết nhiều vấn đề kinh doanh. Vì điều này, PowerObjects đã xây dựng một nhóm các chuyên gia xung quanh các ngành công nghiệp sau. Với các nhóm tập trung vào ngành này, bạn không chỉ có các chuyên gia về Dynamics 365 mà còn có một nhóm có những hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực của bạn.

vô giá trị

CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

vô giá trị

CHẾ TẠO

vô giá trị

BÁN LẺ VÀ CPG

vô giá trị

KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG

vô giá trị

DU LỊCH VÀ BỆNH VIỆN

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ