Giải pháp động lực học của bạn có thuộc về đám mây không?

tùy chọn triển khai

Chọn triển khai đúng cho tài chính và hoạt động

Giải pháp Động lực 365 của bạn có thuộc về đám mây không?

Chia sẻ bài đăng này:
Microsoft Dynamics 365 cho Tài chính và Hoạt động cung cấp một số tùy chọn triển khai để lựa chọn, nhưng những gì tốt nhất cho một doanh nghiệp có thể không phù hợp cho doanh nghiệp khác. Tải về sách trắng để tìm hiểu những ưu và nhược điểm của từng tùy chọn triển khai này.
Microsoft Dynamics 365 luôn đi đầu trong phong trào mang sức mạnh của đám mây lên ERP.
×

Tải về Sách trắng