PowerObjects
Liên hệ

Văn phòng Copenhagen của chúng tôi được đặt tại Trung tâm Copenhagen Tuborg, một không gian văn phòng công nghệ cao được xây dựng tại 2002 ở vùng Hellerup của Tuborg North.

Gửi tin nhắn

Đan mạch

Công nghệ HCL Đan Mạch ApS
Đại lộ Tuborg 12, Tầng 3rd
DK-2900 Hellerup, Đan Mạch

Điện thoại

+ 45 7873 0543

Địa điểm thế giới

Mỹ

Đại lộ Washington Washington. N
Suite # 101

Minneapolis, MN
54001
Mỹ

Thêm thông tin>

Anh

HCL Vương quốc Anh Ltd
Trung tâm Axon, đường Church
Egham, Surrey
TW20 9QB
Anh

Thêm thông tin>

Úc

Cấp 8, 1 Xa lộ Thái Bình Dương
Bắc Sydney
NSW 2060
Úc

Thêm thông tin>

Singapore

Đường ShUM
# Tòa tháp AXUMX-33
Xin-ga-po 068811
Cộng hòa singapore

Thêm thông tin>

Canada

Đường 83 Yonge
Suite 200

Toronto
TRÊN M5C 1S8
Canada

Thêm thông tin>